Verbreed uw netwerkgebied  en maak kennis met andere  ondernemers.

 
Historie Tip een relatie over BCB

De Business Club is opgericht in 1992 en vindt zijn oorsprong in het Florijn College. Dit is een beroepsopleiding voor economisch onderwijs op MBO-niveau. Voorlopers van het Florijn zijn o.a. de LDS / MDS Olof en de St. Laurentius-Meao.

Frank van Beijsterveldt, de huidige voorzitter, was één van de eerste leden: “Aanzet tot de oprichting van de Florijn Business Club was oorspronkelijk ondersteuning te geven aan jonge ondernemers die hun diploma hadden behaald aan het Florijn College in Breda. Ik spreek uit ervaring, als ik zeg hoe welkom die ondersteuning is, als je net begint. Waar mogelijk wordt nog steeds ondersteuning gegeven, maar de nadruk ligt nu op het bij elkaar brengen van ondernemers, met als doel contacten te leggen en ervaringen uit te wisselen. Dit wordt gerealiseerd door het organiseren van thema-avonden en bedrijfsbezoeken.”

De naamsverandering van Florijn Business Club naar Business Club Breda heeft alles te maken met de uitbreiding van de netwerkclub met vijf andere Bredase Colleges voor beroepsonderwijs, waarmee een basis is gelegd  voor een Breda breed netwerk.

De Business Club wordt sinds 28 maart 2007 naast het Florijn College versterkt door:

 

De Business Club telt inmiddels ruim 270 leden en groeit nog steeds.